Link do profilu: Infernus2500

Liczba edycji na tej Wikii: 28

Powody do odebrania uprawnień: Złe zachowanie objawiające się spamowaniem na tablicach poprzez pisanie bezsensownych wiadomości.