FANDOMOstatnia aktualizacja: Sebolaaa 18:40, mar 26, 2017 (UTC)

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje każdą osobę korzystającą z Prawo Milo Murphy'ego Wikia.
 2. Każdy jest równy wobec regulaminu bez względu na posiadane lub nieposiadane uprawnienia.
 3. Wszyscy użytkownicy powinni przestrzegać zasad netykiety.
 4. Kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu sprawują patrolujący, moderatorzy treści, moderatorzy dyskusji, administratorzy i biurokraci.
 5. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

§2 Zasady użytkowania Wikii

 1. Użytkownik, który łamie zasady Fandomu może zostać zgłoszony do administracji całego portalu, a w konsekwencji tego zostać zbanowanym na wszystkich Wikiach.
 2. Artykuły znajdujące się Prawo Milo Murphy'ego Wikia obejmuje jedynie oficjalne treści, dlatego należy publikować w nich wyłącznie potwierdzone informacje związane z serialem.
 3. Publikowane w artykułach treści powinny być tworzone zgodnie z zasadami języka polskiego.
 4. Zabronione jest publikowanie i udostępnianie treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, niezgodnych z prawem, zawierających zachęcanie do dyskryminacji rasowej, etnicznej lub religijnej lub namawiających do popełnienia przestępstwa. Zakaz dotyczy także treści zawierających się w nazwie użytkownika.

§3 Edycje

 1. Przed rozpoczęciem edycji każdy użytkownik powinien zapoznać się z poradnikiem i zastosować do wskazówek w nim zawartych.
 2. Utworzenie artykułu bez treści lub niezwiązanego z serialem jest niedozwolone. Treść nowej strony powinna być rozwinięta lub (w przypadku braku możliwości rozpisania się na temat) zaopatrzona w szablon Stub.
 3. Dodawać należy jedynie pliki związane z tematyką serialu. Wszystkie obrazy powinny zostać wykorzystane w artykułach, na blogach, na forum lub na stronie użytkownika oraz powinny mieć nadaną stosowną licencją. Galerie plików lub przekierowujący do nich szablon należy umieścić na stronie opisywanego artykułu. Obrazy w galeriach należy ustawić w sposób chronologiczny.
 4. Treści niespełniające wymogów określonych regulaminem mogą zostać usunięte lub zmienione.

§4 Społeczność

 1. Do komunikacji z innymi użytkownikami służą tablice, blogi, forum i czat:
  1. Tablice służą do przekazywania wiadomości pojedynczym użytkownikom.
  2. Forum służy do dyskusji z innymi użytkownikami na różne tematy (nawet te niezwiązane z tematyką serialu) oraz do omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem Wikii.
  3. Blogi służą do publikowania dłuższych wypowiedzi. Dozwolone jest dodawanie na blog treści fanowskich, tj. opowiadania, wymyśleni bohaterowie, jednak służy do tego ta Wikia.
  4. Czat służy do rozmawiania z innymi użytkownikami. Regulamin czatu opisany został tutaj.

§5 Administracja

 1. Użytkownikom tej Wikii można nadać tylko sześć rodzajów uprawnień: patrolujący, moderator czatu, moderator dyskusji, moderator treści, administrator i biurokrata. Każda z tych grup ma swoje obowiązki i przywileje:
  1. Patrolujący mają za zadanie sprawdzanie poprawności edycji użytkowników i ewentualne poprawianie naniesionych treści. Mogą również wycofywać edycje, jeżeli jest taka potrzeba. Tacy użytkownicy mają bordową nazwę użytkownika.
  2. Moderatorzy czatu mają za zadanie kontrolowanie czatu oraz sprawdzanie, czy znajdujący się na nim użytkownicy zachowują się zgodnie z zasadami regulaminu. Mogą wyrzucać, blokować i odblokowywać użytkowników niebędących administratorami lub biurokratami. Tacy użytkownicy mają pomarańczową nazwę użytkownika.
  3. Moderatorzy dyskusji mają za zadanie kontrolowanie tablic, forum, czatu i blogów oraz sprawdzanie, czy korzystający z nich użytkownicy zachowują się zgodnie z zasadami regulaminu. Mogą zarządzać forum, wiadomościami na tablicach oraz komentarzami pod blogami. Ponadto posiadają zadania, uprawnienia i przywileje moderatorów czatu. Tacy użytkownicy mają granatową nazwę użytkownika.
  4. Moderatorzy treści mają za zadanie kontrolowanie plików i artykułów oraz sprawdzanie, czy zawarte w nich treści są zgodne z zasadami regulaminu. Mogą zarządzać plikami i artykułami. Ponadto posiadają zadania, uprawnienia i przywileje patrolujących. Tacy użytkownicy mają fioletową nazwę użytkownika.
  5. Administratorzy mają za zadanie kontrolowanie zachować użytkowników i sprawdzanie poprawności wielu elementów Wikii. Mogą m.in. blokować i odblokowywać użytkowników, edytować komunikaty MediaWiki, zmieniać kolorystykę Wikii (po uzgodnieniu z biurokratą) i wiele więcej. Ponadto posiadają zadania, uprawnienia i przywileje moderatorów treści i moderatorów dyskusji. Tacy użytkownicy mają ciemnozieloną nazwę użytkownika.
  6. Biurokrata to główny przedstawiciel Wikii. Na Prawo Milo Murphy'ego Wikia tę funkcję sprawuje tylko dwóch aktywnych edytorów. Może zarządzać administracją i degradować oraz awansować jej członków. Ponadto posiada zadania, uprawnienia i przywileje administratorów. Taki użytkownik ma brązową nazwę użytkownika.
  7. O uprawnieniach poszczególnych grup można dowiedzieć się więcej tutaj.
 2. Wniosek o przyjęcie nowego patrolującego, moderatora lub administratora może zostać złożony przez każdego użytkownika w każdym czasie. Odbywa się wtedy głosowanie. Jeżeli postulat otrzyma przewagę głosów "za", osobie zgłoszonej zostaną nadane uprawnienia na okres próbny, którego długość ustala biurokrata. Służy do tego ta strona.
 3. Patrolujący, moderator lub administrator przekraczający własne uprawnienia może zostać ich pozbawiony (okresowo lub na stałe) za pomocą tej strony. Jeżeli będzie on umyślnie niszczył artykuły lub przeprowadzał edycje niezgodne z regulaminem, może zostać pozbawiony uprawnień w trybie natychmiastowym.
 4. Jeżeli aktywny biurokrata planuje nieobecność na okres 30 dni lub więcej, zobowiązany jest nadać uprawnienia biurokraty najwyżej postawionemu użytkownikowi w tym szablonie. Jeśli na najwyższym szczeblu znajduje się więcej niż jedna osoba, uprawnienia przekazuje najbardziej zaufanemu użytkownikowi.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu zastosowane mogą zostać upomnienia lub blokady.
 2. Każda kara blokady nakładana jest na osobę, nie na konto. Obchodzenie blokady za pomocą multikont jest niedozwolone.
 3. W przypadku aktualizacji regulaminu użytkownicy zostaną o niej powiadomieni na forum.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki